سلام سلام خوبید موخام دو تا داسی بزارمhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/128.gif

داسی اول:


نام داستان:روز
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/8.gif

قسمت:معلوم نیست
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/80.gif

فصل:فقط یدونه
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/26.gif

نراژ:هر چی که بخوایی
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/103.gif

ماجرا:این داستان از زندگی منه(که تبدیل شم به خیالی)فکرم به گذشته ها بود که فلا بهم زنگ زد و ...
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/22.gif

داسی دوم:

نام داستان:گل یاس
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif

قسمت:معلوم نیست
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/110.gif

فصل:یه دونه
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/73.gif

نراژ:هر چی که بخوایی
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/112.gif

ماجرا:ماجرا اینه که چند سال پیش دختری به نام سحر که تو جنگل گم شده بود که یه نفر که اسمش زوکانی بود باهم آشنا شدن و بردن به به قصر یوجا(همون جا که زوکانی کار میکرد)پادشاه میگه باید اونو نگه داریم تا خانوادش پیدا شه یکی از دوستای زوکانی به نام اجسوک که باهاش دوست بوده با سحر دوست شده و خیلی دوست داره ازدواج کنه ولی زوکانی میفهمه جلوی سحرو میگره وبه دوستش اجسوک میگه تو غلط میکنی با دختره ازدواج کنی اجسوک نا امید میشه یه شب اجسوک پادشاه قصر رو میکشه و سحر و زوکانی فرار میکنه و....
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/87.gif

برین ادامه که فرم گذاشتم
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/132.gif

دفرم داسی اول(روز):


1.هانتری خوشملهhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/57.gif

2.اگنس آناناسی
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/122.gif

3.اسنو وایت!!
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/68.gif

4.اجی بامزم الکسا
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/15.gif

5.رکسی جوونمم
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/116.gif

6.لیزی جوننننن
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/36.gif

7.تیفی جوننننن
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/40.gif

فرم داسی دوم(گل یاس):
1.هانتری خوملشهhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/75.gif

2.اگنس آناناسی
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/30.gif

3.اسنو وایت!!
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/7.gif

4.اجی بامزم الکسا
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/24.gif

5.
جسی جو جوhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/38.gif

6.لیزی اجیم
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/9.gif

7.تیفی جوننننننننن
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/11.gif

8.نارنیا خودمون

شخصیت های اصلی در داستان روز(داسی اول):من.خانوادم.لی لی.فلا.نارنیا.الیزابت


شخصیت های اصلی در داستان گل یاس(داسی دوم):من.زوکانی.رکسانا.لی لی.اجسوک.الیزابت.فلا

تموم شد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1395    | توسط: ЅΔHΔΓ SᕼᗩᒪI    |    |
تموم بید!()