برو ادامه رایلی
آدرس قالبه کپی کن

<html>
<head>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_slogan],[cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />

<style>
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#000000 url('http://s6.picofile.com/file/8245470218/rainbow_dash_by_ketrindarkdragon_d4m06ep.png');}
.Love-skin{direction:rtl;width:800px;}
a{color:#FFE600;text-decoration:none;}
a:hover{color:#FF0000;font-weight:none;font-style:none;text-decoration:none;}

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

#header{width:964px;height:486px;background:#000000 url('http://s3.img7.ir/k5WVo.jpeg') no-repeat;border-right:2px dotted #00FF66;border-left:2px dotted #00FF66;border-top:10px dotted #00FF66;border-bottom:10px dotted #00FF66;border-radius:25px 25px 25px 25px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;}

.BlogTitle{padding:150px 0px 0px 0px;font-size:14pt;color:#FFCFED;font-weight:bold;text-align:right;}
.Description{padding:10px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#FFBC36;text-align:right;}

#back-menu{width:720px;padding:3px;background:#000000;border-right:2px dotted #0011FF;border-left:2px dotted #0011FF;border-top:11px dotted #0011FF;border-bottom:11px dotted #0011FF;border-radius:30px 30px 30px 30px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}
.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#0800FF;text-align:center;}
.c-menu a{margin:2px;padding:3px;color:#0000FF;font-weight:bold;}
.c-menu a:hover{background:#FF0000;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#00FF00;border-radius:8px;text-decoration:none;}

.post{float:right;direction:rtl;width:420px;overflow:hidden;}
.block-post{width:380px;background:#000000;border-right:2px dotted #11FF00;border-left:2px dotted #11FF00;border-top:11px dotted #11FF00;border-bottom:11px dotted #11FF00;border-radius:35px 35px 35px 35px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Post{padding:4px 20px 12px 0px;font-size:8pt;color:#00A2FF;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #11FF00;border-radius:35px;margin-bottom:15px;}
.Top-Post a{color:#00A2FF;}
.Top-Post a:hover{color:#CC00FF;}
.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-post a{color:#FFE600;}
.C-post a:hover{color:#FF0000;}
.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:center;}
.date-post a{color:#FFE600;}
.date-post a:hover{color:#FF0000;}

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}
.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#000000;color:#0011FF;border:2px dashed #00FF00;border-radius:1000px;text-decoration:none;}
.pagination a:hover{background:#000000;color:#00FF00;border-color:#0313FF;}
.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#000000;color:#0011FF;border:2px dashed #00FF00;border-radius:1000px;font-weight:bold;}

table tr td{font-size:8pt;color:#FFFFFF;padding:3px 0px 3px 0px;}

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:190px;overflow:hidden;}
.block-sid{width:155px;background:#000000;border-right:2px dotted #FF0019;border-left:2px dotted #FF0019;border-top:11px dotted #FF0019;border-bottom:11px dotted #FF0019;border-radius:30px 30px 30px 30px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Sid{padding:4px 0px 12px 0px;font-size:8pt;color:#FF0000;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #FF0019;border-radius:30px;margin-bottom:15px;}
.C-Sid{font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-Sid a{color:#EEFF00;}
.C-Sid a:hover{color:#4400FF;}

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}
.footer{width:350px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#000000;border-right:2px dotted #FFFF00;border-left:2px dotted #FFFF00;border-top:11px dotted #FFFF00;border-bottom:11px dotted #FFFF00;border-radius:25px 25px 25px 25px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
.c-footer{font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:center;}
.c-footer a{color:#0B03FF;}
.c-footer a:hover{color:#00FFBB;}
</style>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</head>
<body>

<div align=center><div class=love-skin>

<div id=header>
<div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div>
</div>

<div id=back-menu><div class=c-menu>
<a title="صفحه اصلی وب بنده" href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a> | 
<a title="تماس با من*_*" href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a> | 
<a title="ایمیل بنده" href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل مدیر</a> | 
<a title="پروفایل من" href="/extrapage/profile" target="_blank">پروفایل</a> | 
<a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>
</div></div>

<div id=Sidebar>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>welcome to my web!</div>
<div class=C-Sid>
<p align="center">[cb:blog_logo]</p>
[cb:blog_description]
</div></div>

<cb:block_author>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>کسایی که پست میزارن</div>
<div class=C-Sid>
<cb:loop_author>
<div class=li-block><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ، [cb:author_post_count]</a></div>
</cb:loop_author>
</div></div>
</cb:block_author>

<cb:block_blog_archive>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آرشیو پست بنده</div>
<div class=C-Sid>
<cb:loop_blog_archive>
<div class=li-block><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div>
</cb:loop_blog_archive>
</div></div>
</cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_category>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>موضوعات وب من</div>
<div class=C-Sid>
<cb:loop_blog_category>
<div class=li-block><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ، [cb:blog_category_post_count] </a></div>
</cb:loop_blog_category>
</div></div>
</cb:block_blog_category>

<BlogLinksBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>محبوب های من!</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><a title="مرجع بزرگ ابزار های عاشقانه وبلاگ" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">لاو اسکین</a></div>
<cb:block_link><cb:loop_link>
<div class=li-block><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></div>
</cb:loop_link></cb:block_link>
</div></div>
</BlogLinksBlock>

</div>

<div class=post>

<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div class=block-Post>
<div class=Top-Post><a title="[cb:post_title]" href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>
<div class=C-post>
[cb:post_body1][cb:post_body2]
<p><b>[cb:post_continue_link]</b></p>
<cb:block_post_category>
<div class=li-block>موضوعات وب من: <cb:loop_post_category><a title="[cb:post_category_name]" href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a> ، </cb:loop_post_category></div>
</cb:block_post_category>
<cb:block_post_tag>
<div class=li-block>برچسب ها: <cb:loop_post_tag><a title="[cb:post_tag_name]" href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a> ، </cb:loop_post_tag></div>
</cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
<div class=li-block>دنبالک ها: <cb:loop_post_related_link><a title="[cb:post_related_link_name]" href="[cb:post_related_link_href]"target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a> ، </cb:loop_post_related_link></div>
</cb:block_post_related_link>
</div>
<div class=date-post>[ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time]  ] [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ] [ <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text] ([cb:post_comment_count])</a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</div></div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=block-Post>
<div class=Top-Post>آخرین پست های بنده</div>
<div class=C-post>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-block><a title="[cb:blog_recent_post_text]" href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div>
</cb:loop_blog_recent_post>
</div></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_pages>
<div class=block-Post>
<div class=Top-Post>صفحات وب</a></div>
<div class=C-post>
<div class="pagination">
<p>.: تعداد کل صفحات : <b>[cb:pages_total]</b> :. </p>
<cb:loop_pages>
<a href="[cb:pages_href]"> [cb:pages_no] </a>
</cb:loop_pages>
</div>
</div></div>
</cb:block_pages>

</div>

<div id=Sidebar>

<cb:block_linkdaily>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پیوندهای روزانه</div>
<div class=C-Sid>
<cb:loop_linkdaily>
<div class=li-block><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div>
</cb:loop_linkdaily>
</div></div>
</cb:block_linkdaily>

<cb:block_poll>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>سوال و گزینه♡</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><b>[cb:poll_question]</b></div>
<cb:loop_poll>
[cb:poll_answer]<br>
</cb:loop_poll><br>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]">
</div></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_extrapage>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>صفحات جانبی</div>
<div class=C-Sid>
<cb:loop_extrapage>
<div class=li-block><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div>
</cb:loop_extrapage>
</div></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>هشتک ها</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a> ، </cb:loop_blog_tag_cloud>
</div></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_stat>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آمار وب</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>بازدید امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b></div>
<div class=li-block>بازدید دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b></div>
<div class=li-block>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b></div>
<div class=li-block>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b></div>
<div class=li-block>بازدید کلی : <b>[cb:stat_total_view]</b></div>
<div class=li-block>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b></div>
<div class=li-block>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b></div>
<div class=li-block>آخرین بروز رسانی : <b>[cb:stat_modify_date]</b></div>
</div></div>
</cb:block_stat>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>امکانات وب من!</div>
<div class=C-Sid>
<div style="text-align:center">[cb:blog_script]</div>
</div></div>
</div>

<div class=foot>
<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">Love-skin.ir</a> ]</div></div>
</div>

</div></div>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</body>
</html>

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اسفند 1395    | توسط: ~×Sαєвуєσg nutella ΣXO×~    |    |
نظرات()